Een buurtbewoner is bezig om een AED in de wijk te krijgen. Dit steunen wij van harte en met uw donatie kan dit gerealiseerd worden.

Een hartaanval is èèn van de uitzonderingen die in de APP gemeld mag worden.

Weten dat er dan een AED is geeft de slachtoffer meer overlevings kans.

Doet u mee?

AED